Intro

Herstellen doen we samen
Stappend op het pad
Tweede editie Vlaamse hersteldagen

We leven een leven lang. Ons pad kan effen zijn, maar ook bezaaid met listige hindernissen, diepe plassen en valkuilen. Met vallen en opstaan bewandelen we dat pad. Vroeg of laat bemerken we ook anderen op het pad, wat tot leuke en minder leuke ontmoetingen en ervaringen leidt.

Waarom zouden we deze tocht niet samen maken, als de zon schijnt maar ook als wolken ons het licht ontnemen. Samen, zegt het woordenboek, betekent bij elkaar, in elkaars gezelschap, aan dezelfde handeling deel hebbend. Samen, vullen we in, zijn alle burgers van deze gemeenschap. Ja dus, deze samenleving zal mensen ondersteunen in hun levensweg, in goede en slechte dagen, de hoop koesteren en mogelijkheden en krachten aanwakkeren. Leven, wonen, werken, relaties hebben, … horen samen, in de samenleving.
Herstellen doe je al stappend op het pad, niet in het magazijn van de recuperatie-onderdelen. Daarover zullen we het hebben.

Hersteldag
Omdat deze ideeën het waard zijn willen we initiatieven en projecten een breder publiek geven. Projecten waarin patiënten aan andere dan klassieke rol spelen en zorgorganisaties die buiten de geëigende paden wandelen: die willen we samenbrengen. En die willen we zichtbaar maken aan alle geïnteresseerde patiënten, en familieleden, en hulpverleners, niet te vergeten.

Op 17/18 november 2015 is het zover twee dagen van contact, ontmoeting, gesprek, inspiratie, begeestering

Het Kunstencentrum Vooruit in Gent zet de deuren open van haar vele zalen, en onthaalt iedereen die de participatie van patiënten en familie in hun zorg genegen is.