Programma dag 1

Herstellen doen we samen. Stappend op het pad.

De tweede editie van de Vlaamse hersteldagen gaat opnieuw door in het Kunstencentrum Vooruit. Op 17 en 18 november verwelkomen we iedereen die gelooft dat mensen met psychische kwetsbaarheid zelf richting kunnen geven aan hun psychisch welzijn en hun leven, en dat met anderen willen delen.

Lezingen, workshops, mededelingen en films gaan door in de vele zalen van de Vooruit.

Standen zullen doorlopend toegankelijk zijn in de balzaal en wintertuin.


Op dag 1 opent Ingrid Lammerant – de rust in persoon, lid van WED en ervaren spreker over eigen ervaringen – de dag. Wilma Boevink – Nederlandse furie – zal in een mix van persoonlijke en wetenschappelijke ervaringen de gemoederen beroeren. Henk-Willem Klaassen zal ons wijzen op het belang van het samenwerken met de familie.


Het definitief programmaschema staat online.
Hieronder leest u het programma chronologisch in detail. In de linkerbalk kan u per dag per zaal het programma met samenvatting vinden. Wijzigingen in het programma blijven mogelijk.

Dagindeling
9u30 - 9u45 Verwelkoming

toespraak Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, stad Gent
9u45 - 10u45 Lezing
Ingrid Lammerant
10u45 - 11u15 koffiepauze
11u15 - 12u15 eerste parallelsessie
12u15 - 13u15 middagpauze met broodjeslunch
13u15 - 14u15 tweede parallelsessie met
o.a. Wilma Boevink
14u25 - 15u25 derde parallelsessie
15u25 - 15u55 koffiepauze

15u55 - 16u55 Lezing
Henk-Willem Klaassen


Het programma in detail

THEATERZAAL

9u30 - 9u45 Verwelkoming

toespraak Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, stad Gent


9u45 - 10u45 Lezing

'Samen', misschien wel het belangrijkste…, ook als er geen herstel mogelijk lijkt - Ingrid Lammerant

10u45 - 11u15 koffiepauze


11u15 - 12u15 eerste parallelsessie

THEATERZAAL Discussie (aanvang 11u25)

De psychiater en herstel: "une liaison dangereuse!?" - Jeroen Kleinen (moderator)

DANSSTUDIO  Discussie

Hoe kan je herstellen als je de weg niet vindt? - Hans Meganck - pdf, pdf

DOMZAAL  Discussie

1+1=3: Herstel? Ook voor familie! - Familieplatform Geestelijke Gezondheid - pdf, pdf

MAJOLICAZAAL Workshop

Van groepstherapie naar individuele therapie in groep … - Ann Ramon

BRUGZAAL Mededelingen

* Herstel als antwoord op euthanasie? - Ann Callebert

* Een zoektocht naar herstel in de USA - Jan Delvaux - pdf

FOYER THEATERZAAL Film

Herstel - De - Hoop - Inleider Peter Symons en Bart Dams
MOKABON
Discussie

Basisopleiding ervaringswerker ggz: reflecties na 1 werkjaar - studenten ervaringswerk

ANTIEKZOLDER Mededelingen

* Ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Van cliënt tot collega. - Céline Dewitte

* Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. Implicaties voor opleiding, onderzoek & praktijk - Joeri Vandewalle - pdf, pdf

BLAUWE KAMER Workshop

Hoe wordt een psychiatrisch ziekenhuis meer herstelondersteunend? - Emiel Nelissen


12u15 - 13u15 middagpauze met broodjeslunch

13u15 - 14u15 tweede parallelsessie
THEATERZAAL
Lezing
Brief aan mijn zoon - Wilma Boevink (aanvang 13u25)
DANSSTUDIO
 Discussie

Mantelluisteren - verhalen van familie - Elke De Groote

DOMZAAL Discussie

Position switch: Van patiënt naar beleid, van behandelaar naar collega - Leen Romme

MAJOLICAZAAL Mededelingen

* Herstel met zorg op maat: de schaamte voorbij - Raphaël Snoeck

* Samen stigma doorbreken: ervaringsdeskundigen in het OPZ-bezoekerscentrum Pas-sage - Kristof Stubbers, Anny-Victoria Janssen, Griet Leysen - pdf, pdf, pdf, pdf

BRUGZAAL  Mededelingen

* Persoonsgerichte bewindvoerders als "vriend en vertrouwenspersoon" in het herstel van de cliënt - Martine De Moor - pdf

* Ontwikkeling van RACT binnen Nederland - Greet Wilrycx - pdf

* Opstart van formele familiebetrokkenheid - Pieter Declercq

MOKABON Workshop

Dramatherapie en herstel: spelend op weg - Trude den Burger

ANTIEKZOLDER Mededelingen
* Tandemproject les geven met ervaringsdeskundigen - Tine Hollevoet - pdf
* Uitbouw van herstel- en ervaringsdeskundigheid in het hoger onderwijs: samen grenzen verleggen - Bart Debyser
* VORMINGSAANBOD Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg - Ief Nijsmans

14u25 - 15u25 derde parallelsessie

THEATERZAAL Discussie (aanvang 14u35)
Photovoice: fotografie als middel tot herstel
moderator: Peter Dierinck
panelleden:
Tom Vansteenkiste, Frederik Huvaere, Jessica De Maeyer - pdf
DANSSTUDIO Discussies patiëntenparticipatie

* OP WEGG - Jana De Beul

* Het Cliëntenbureau - Jochen Van den Steen

* Het wel en wee van de werkgroep ervaringsinzet en participatie in een Psychiatrisch Centrum - Marjolein De Ceulaer
* LEF - Gi Loockx
DOMZAAL Mededelingen
* Ondersteuning, signalerings- en crisisplannen als objectieve basis voor bemoeizorg - Koen Roggeman - pdf
* Wrap in de praktijk - Elke Van Gompel
* Kortsluiting in mijn hoofd - Brenda Froyen
MAJOLICAZAAL Workshop
Het herstel van de psychiatrisch verpleegkundige - Pieter Loncke
BRUGZAAL Mededelingen
* Evaluatie van een grootschalig scholingsprogramma herstelondersteunende zorg binnen de GGz Breburg. - Greet Wilrycx - pdf
* Begrensd grenzen verleggen - Annelies Verkest
FOYER THEATERZAAL Film
Waar ik bij me ben - inleider: Wouter Demarest - youtube
MOKABON Workshop
Geraakt door mensen: “Hoe patiëntenparticipatie op eenheidsniveau vorm kan krijgen!” - Thomas DHondt - pdf
ANTIEKZOLDER  Mededelingen
* Participatie cliënten in dagelijkse werking en organisatie De MaRe - Estelle Delbart
* Herstelweken in PC Sint-Hiëronymus - Kim Steeman
* Herstelgerichte ondersteuning van geïnterneerde personen - Natalie Aga - pdf
BLAUWE KAMER Workshop
Werken rond kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid - Soetkin Claes

INGANG CONGRESZAAL Workshop

Try-a-Walk! - Lieve Sebreghts

15u25 - 15u55 koffiepauze


15u55 - 16u50 Lezing
THEATERZAAL
Bondgenoten
- Henk-Willem Klaassen - pdf