Theaterzaal

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

09u45 - 10u45 Lezing

'Samen', misschien wel het belangrijkste… , ook als er geen herstel mogelijk lijkt

Ingrid Lammerant, lid van de werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering, gegroeid uit het aanloophuis Poco Loco (Gent). Als ervaringsdeskundige vooral actief rond beeldvorming


Ik vertrek vanuit mijn herstelverhaal, wat voor mij werkte en wat niet. Van daaruit stel ik het tegenwoordige genetische discours in vraag en schuif ik de psychosociale context als evenwaardig naar voren. Ik schuw het thema dwang niet, met verschijningsvormen als fixatie en separatie, medicatiedwang en zachte dwang. Kan er humane psychiatrie zijn zolang er dwangmaatregelen gebruikt worden? Dat is de vraag die ik mij stel.
Zelf evolueerde ik van zorgmijder tot iemand met vertrouwen in de hulpverlening. Die lange weg wil ik schetsen. De focus ligt op herstel en samen. Bij het woordje samen is het bij mij in het begin vaak fout gegaan, denk ik nu, maar later in mijn herstelproces werd dat samen steeds belangrijker. Het is eigenlijk hand in hand gegaan met mijn herstel. Steeds meer was er een uitgestoken hand en steeds meer liet ik het toe. Herstellen is zo'n vaag woord, vooral als je nog middenin de problemen zit. Je begrijpt pas wat herstel betekent als je zelf herstellende bent en kunt terugkijken. Daarom is je geschiedenis, je verhaal belangrijk, ook voor anderen.
Samen naar een betere zorg. Ik geloof dat iedere hulpverlener dat wil en de stem van de patiënt moet hiervoor ook gehoord worden. Dit is een evolutie die de zorg enkel maar ten goede kan komen...

 

11u25 - 12u15 Discussie

De psychiater en herstel: "une liaison dangereuse!?"

moderator:

Jeroen Kleinen, psychiater, VVP sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie

panelleden:

Stephan De Bruyne, psychiater PC Sint-Hiëronumus, Sint-Niklaas

Hans De Bruyne, psychiater, PVT Lorkenstraat, Gent

Hoewel er veel over herstel geschreven en gesproken wordt, blijkt het vormgeven van herstelondersteunende zorg in de praktijk niet eenvoudig. Dit geldt niet in het minst binnen de context van een ziekenhuisafdeling. Allerhande regels en afspraken lijken herstelbelemmerend te werken, of juist niet...? Bovendien ontstaat er binnen deze context van een ziekenhuis een botsing tussen twee schijnbaar onverenigbare stromingen: herstel en het medisch model. Is dit wezenlijk anders wanneer deze zorg geboden wordt door een mobiel team, in de thuisomgeving van de patiënt?

Tijdens deze interactieve workshop wordt er aan de hand van stellingen gediscussieerd over deze verschillende spanningsvelden. Deelnemers kunnen hun mening kenbaar maken door gebruik te maken van gekleurde kaartjes. De drie psychiaters brengen de stellingen voor en gaan in dialoog met het publiek.

 

13u25 - 14u15 Lezing

Brief aan mijn publiek

Wilma Boevink, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en verbonden aan het User Research Center van Maastricht University. Ze is ervaringsdeskundige in de psychiatrie. Eerder richtte zij het HEE-team (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) op.


Herstel
Kiezen voor de
keuze. Langzaam
wachten op het
besef dat iets ontwaakt.

Dit gaat nooit
over. Stap voor
stap ga je soms
voor, soms achteruit.

Een vogel in zijn
vlucht. Een bloem
die ritmisch opent
en sluit, uiteindelijk
vrucht draagt.                                 
Dit gaat nooit
over. In het holst
van de nacht wordt
de dag weer
voorbereid.

Schuif ik de
gordijnen opzij
en begroet een
nieuwe morgen.
      
Elbert Gongrijp                       


 

Psychisch lijden betekent vaak diepe eenzaamheid. Herstellen doe je zelf. Vaak doe je dat alleen. En soms is er een samen, hoewel meestal niet in de psychiatrie. Deze prikkelende stellingen, tegen de waan van de dagelijkse slogans in, vormen de bouwstenen van een brief van de spreekster aan haar zoon. De harde lessen die ze in haar leven leerde, komen er in aan de orde, maar ze gebruikt zeker ook woorden van hoop, kracht en liefde. Bovenal is het een pleidooi vast te houden aan de eigen authenticiteit, een betoog om de zuiverheid van de ervaringen die je kunt opdoen als patiënt in de psychiatrie te koesteren.
 

14u35 - 15u25 Discussie

Photovoice: fotografie als middel tot herstel

moderator:
Peter Dierinck,
psycholoog, PC Gent-Sleidinge, campus Sleidinge
panelleden:
Tom Vansteenkiste, psycholoog, zorginhoudelijk coördinator, vzw De Link, Antwerpen
Frederik Huvaere
, psychiatrisch verpleegkundige, PC Sint-Jozef, Pittem
Jessica De Maeyer, docent en coördinator E-QUAL, Hogeschool Gent


15u55 - 16u50  Lezing

Bondgenoten

Henk-Willem Klaassen, familie-ervaringsdeskundig, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, BuurtzorgT, Nederland

 

Wat zal jij doen als jouw geliefde die de afgelopen maanden flinke hartklachten had en naar de specialist moet? Ga je mee? En wat als de specialist je niet mee roept zijn kamer in? En als hij zegt dat jij je er verder niet mee mag bemoeien?

Henk-Willem Klaassen, familie-ervaringsdeskundig vanwege een aantal familieleden, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT, gaat in op hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende publicaties en een boek geschreven over die samenwerking. In zijn lezing zal hij ook ingaan op zijn dagelijkse praktijk.