Domzaal

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Discussie

1+1=3: Herstel? Ook voor familie!

Hilde Vanderlinden, Similes / Familieplatform Geestelijke gezondheid

Greet Laureys, Brugwonen / Similes West-Vlaanderen

Marcia Poelman, projectmedewerker Familieplatform Geestelijke gezondheid


Veelal wordt familie betrokken in herstelondersteunende zorg in functie van de cliënt. Het is noodzakelijk om ook aandacht te besteden aan zorg voor het eigen herstel van de familie. Eigen regie, management en hoop zijn hierin cruciaal. Doordat familie 'parallel' haar eigen herstel doorkomt, komt dat meestal de cliënt ten goede maar het is ook een apart hersteltraject.

Wat betekent dat nu, herstelgerichte zorg voor familie? Welke rol kunnen hulpverleners en cliënt daar in opnemen?

Formule: trialoogdiscussie als inzet en interactie met de zaal.

 

13u15 - 14u15 Discussie

Position switch: Van patiënt naar beleid, van behandelaar naar collega

Leen Romme, trajectcoördinator algemene psychiatrie, Alexianen Zorggroep Tienen

 

Wat als we een ervaringsdeskundige in dienst nemen? Over die vraag boog de werkgroep ervaringsdeskundigheid bij Alexianen Zorggroep Tienen zich twee jaar geleden. Hoe pakken we dat aan? Wie wordt die ervaringsdeskundige, wat verwachten we, welke taken kan hij/zij opnemen?

Na het uitwerken van een visie, functieprofiel en vacature, konden de sollicitaties beginnen. Gezien de huidige tendens van vermaatschappelijking van zorg, zou de ervaringsdeskundige ingezet worden voor zowel het Psychiatrisch Ziekenhuis als voor Hestia Beschut Wonen en het Mobiel Team. Eens de keuze gemaakt was, werd er een kick off gepland als signaal voor de hele organisatie dat herstel en ervaringsdeskundigheid een vaste waarde zouden worden.

Al snel werd duidelijk dat er een position switch gebeurd was. Van patiënt naar beleid, van behandelaar naar collega. Het werd een hele ervaring, niet alleen voor de ervaringsdeskundige. Deze ervaringen willen we graag met u delen via een presentatie met aansluitend interactie met het publiek.


14u25 - 15u25 Mededelingen

Ondersteuning, signalerings- en crisisplannen als objectieve basis voor bemoeizorg

Koen Roggeman, afdelingshoofd / herstelcoach, PC St-Amandus, Beernem

 

Binnen de herstelvisie proberen we meer en meer de mensen een stem te geven, ook in momenten dat het minder goed gaat met hen.

Gebruikmakend van de ervaringskennis van onze mensen werden er verschillende vormen van plannen en afspraken opgemaakt over hoe we het best kunnen handelen in mindere momenten. Dit met positieve resultaten.

Het werken met deze plannen zorgt voor een objectieve basis om over te gaan tot een mate van bemoeizorg, dus waar je net een stukje gaat overnemen van een patiënt. Dit lijkt in eerste instantie net op niet samen werken, maar door de voorafgaande en opvolgende communicatie is het dit net wel. Daarnaast kan in dit soort plannen ook een mooie rol opgenomen worden voor familie of andere naasten en zodoende vergroot men ook daar de samenwerking om het herstel van de persoon in kwestie te bevorderen.


Wrap in de praktijk

Elke Van Gompel en Annick Beyers, begeleiders in de ggz met ervaringsdeskundigheid, Mobiel team De Vliering, Boechout en Mobiel team De Link, Antwerpen

 

Een jaar geleden deed WRAP officieel zijn intrede in België. De Universiteit Gent organiseerde een driedaagse WRAP-basiscursus, gevolgd door een 5-daagse facilitatorsopleiding. Annick en ik hadden de kans om beide opleidingen te volgen en vervolgens in de praktijk om te zetten.

Tijdens de hersteldagen zetten we de principes van WRAP uiteen: de vijf sleutelbegrippen; hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Vervolgens behandelen we kort de onderdelen van de WRAP;  de gereedschapskoffer voor een goed gevoel, dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan, post-crisisplan. Waarbij per onderdeel telkens actieplannen ontwikkeld worden die een antwoord geven op de hoofdvraag: “Wat heb ik op welk ogenblik nodig om me goed of weer beter te voelen?”

Kortsluiting in mijn hoofd

Brenda Froyen, ervaringsdeskundige,


Brenda Froyen kreeg in 2012 na de geboorte van haar derde zoontje een kraambedpsychose. Ze werd opgenomen in drie verschillende psychiatrische centra in Vlaanderen.

Over haar psychose en opname schreef ze het boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’, dat het afgelopen jaar al de nodige media-aandacht kreeg. Sinds januari 2015 geeft ze overal lezingen over haar ervaring. In Brenda’s verhaal komt niet alleen het perspectief van de patiënt aan bod, ze probeert ook concrete do’s en don’ts te formuleren voor hulpverleners om zo nog betere zorg te kunnen bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.