Standen

Als je poppetjes aan het dansen gaan …
Mobiel team 2B Gent

Net als de pop in het poppentheater onderging de ggz de laatste jaren vernieuwingen binnen herstel.
We willen jullie in onze stand van het mobiel team 2B GENT graag meenemen in het thema ‘puppets on a string’ en in de zoektocht ‘als je poppetjes aan het dansen gaan.’
In het poppentheater, dus in het beeldend theater is de pop de ideale acteur, en de ideale acteur een pop. Hierbij leggen we metaforisch de link naar de cliënt binnen herstel.
Wie heeft de touwtjes (regie) in handen binnen je eigen herstel? De hulpverlener of jezelf als cliënt … en wat als je poppetjes aan het dansen gaan? De cliënt wordt meer regisseur van zijn herstel. Herstel is ook mét een psychiatrische aandoening greep op je leven krijgen en verbinding (de touwtjes) met de samenleving terugwinnen. Neem gerust even de tijd om verbinding te maken met onze stand van het mobiel team 2B GENT.

Similes
Vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen, Heverlee

Sexaholics Anonymous
Zelfhulpgroep seksverslaving

Er is hulp voor mannen of vrouwen met seksueel dwangmatig of verslavend gedrag/denken. “Sexaholisme” kan gaan van compulsieve seksuele fantasieën of emotionele afhankelijkheid over pornoverslaving tot buitenechtelijke relaties en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Sexaholics Anonymous (SA) past het programma van de AA (Anonieme Alcoholisten) toe op deze dwangmatigheid om ‘lust’ (seksuele fantasie) te gebruiken bij gevoelens zoals stress, angst, ongenoegen, eenzaamheid, verveling of zinloosheid.
www.sexaholicsanonymous.be. info@sexaholicsanonymous.be

Mis-Verstand
Werkgroep Brugge

In de week van de geestelijke gezondheid brachten we via een aantal activiteiten een positief verhaal vanuit de ggz. We zijn gestart met een werkgroep samengesteld uit cliënten en medewerkers. Doel is het stigma, het “Mis-Verstand” t.a.v. mensen met een psychische kwetsbaarheid,positief te beïnvloeden door het naar buiten te brengen in de samenleving. Psychische kwetsbaarheid is niet iets van achter de muren van instellingen. Vandaar onze keuze om de activiteiten te laten doorgaan in de stad, waar alle mensen komen en elkaar ontmoeten (bibliotheek, café, ontmoetingshuis, sociaal restaurant, bioscoop, …). Alle activiteiten werden mede georganiseerd en uitgevoerd door cliënten en ervaringsdeskundigen.
De blikvanger van ons project is een fotopaneel. Een 100-tal portretten, van willekeurige passanten, worden samengevoegd tot 1 groot statement: Het staat niet op je gezicht geschreven. De panelen illustreren zowel de kwetsbaarheid als de sterkte in ieder van ons. De blikvanger was overal te zien in Brugge en brengen we mee naar de Hersteldag.

Stap je mee?
Psylos

De voorbije twee jaren waren Psylos vzw en haar clubs in de ban van Stap je mee?, een uniek wandelproject dat voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid werd ontwikkeld. Graag willen we Stap je mee? aan het brede publiek voorstellen.
Stap je mee? is een tien weken durend, individueel en kant-en-klaar wandelprogramma dat na een opleidingsdag binnen een ggz-setting wordt georganiseerd en begeleid door een Stap je mee?-team. Dit team bestaat uit cliënten en begeleiding. Wandelen (met stappenteller) staat centraal in dit project, maar er is ook aandacht voor een algemene gezonde levensstijl via workshops rond gezonde voeding, roken en motivatie.
Al het nodige materiaal is verzameld in een handige Stap je mee?-box, die ontleend kan worden bij Psylos.
Tijdens de Hersteldagen laten we mensen op een actieve manier laten kennismaken met Stap je mee? Dit doen we door deelnemers een wandeltest te laten afleggen en door hen op een interactieve manier de algemene informatie rond het project te geven. We hopen op deze manier zoveel mogelijk deelnemers te motiveren tot het opzetten van een wandelproject in hun setting.

In verbondenheid zwijgen een stem geven na seksueel misbruik
Zelfhulpgroep rond incest en seksueel misbruik

Onze organisatie ondersteunt sinds 1987 personen die in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied, buiten of binnen de familiale sfeer. Al onze deelnemers zijn uniek. Ze variëren in leeftijd, gender en achtergrond. Samen verkennen we het pad van lijden naar leiden met respect voor het tempo en mogelijkheden van elke deelnemer. Emancipatorisch werken ondersteunt de groeikansen en herstel van de leden en hun omgeving. We ijveren voor een breed maatschappelijk draagvlak voor aandacht voor zowel preventief als herstellend werken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als ervaringsdeskundigen delen we onze inzichten en kennis over seksueel misbruik, -geweld, de gevolgen en de verwerking ervan. We organiseren lotgenotencontacten in de vorm van babbelgroepen, ervaringsdagen, groeiweekend en ontspanningsdagen. We geven workshops, interviews, lezingen, ondersteuning van thesissen, getuigenissen in organisaties, instellingen, scholen en opleidingen.
www.isg-vzw.be

Buurt- en burenzorg
LETS-project en kwartiermaken, Gent

Torekes is de naam van de munt van de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest. Met Torekes worden buurtbewoners beloond die zich inzetten voor de buurt. De verdiende Torekes kunnen terug uitgegeven worden in de wijk bij de lokale kruidenier, bakker, apotheek, enz.
’t Vlot, het activiteitencentrum van beschut wonen Domos, is sinds de opstart in 2011 nauw betrokken bij dit project van samenlevingsopbouw, als verdienpunt en als doorverwijzer.
Betrokkenheid bij het buurtleven, écht contact en actief herstel zijn kerndoelstellingen bij dit project voor ’t Vlot.
Delta Wonen en PVT Hortus zijn in 2014 gestart met een LETS-project. We hebben ons hierbij laten inspireren door het ruilsysteem van LETS Gent, maar hebben lichte aanpassingen gemaakt om het meer af te stemmen op onze bewoners.
Het mooie aan het LETS-project is dat we op die manier werken met de krachten van onze bewoners: er wordt expliciet gepeild naar zaken waar zij goed in zijn. Het gevoel iets te kunnen doen voor een ander werkt bovendien heel empowerend.

Ceder
Bijzonder bewegingstheater met bijzondere acteurs in de hoofdrol

Geïnitieerd door Gemeenschapscentrum ’t Groenendal en ondersteund door Platform-K, maakten Sara Sampelayo, Michiel Soete en Nele Vereecken een intense, beeldende voorstelling over toevallige ontmoetingen en nieuwe wendingen. Een mozaïek van gebeurtenissen die zich afspelen in de filmische setting van een tankstation, met intrigerende personages die elkaar per toeval tegenkomen en daardoor onbewust elkaars leven beïnvloeden.
I.s.m. De Christoforusgemeenschap, De Heide, Psychiatrisch Centrum Caritas, Platform-K en Vooruit.
(enkel op dinsdag 18 november)

Vrijetijdstrajectbegeleiding en samenwerking ggz met reguliere buurtwerking
Beschut wonen en buurtwerk Boechout

Sinds 2013 worden er twee personeelsleden (8 VTE) ingezet als vrijetijdstrajectbegeleider en buurtwerker in lokale, bestaande buurtwerkingen. We bieden individuele trajectbegeleiding op vlak van vrije tijd, ontmoeting en duurzame sociale re-integratie.
In twee lokale buurtwerkingen versterken we het team, verkleinen we de drempels voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in die werking en faciliteren we de toeleiding vanuit de ggz naar de buurthuizen.
Kwartiermaken
We ondernemen acties voor het organiseren van gastvrijheid in de lokale samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Buurt in bloei’: een project van Buurthuizen: Dinamo, ’t Pleintje en Posthof en Vormingsplus Antwerpen. We gaan op zoek naar gastvrije initiatieven in de regio Antwerpen.
Tijdens creatieve workshops bevragen we de deelnemers: ‘Wat is een warme, gastvrije plek voor iedereen?’ Warmte in de samenleving is belangrijk en kan simpel zijn. Hoe zorgen we dat we deze warmte houden? Deze boodschap willen we op een creatieve manier uitdragen in de stad en regio.

De buddy als brug naar de gewone wereld
Buddywerking Vlaanderen

Buddywerking Vlaanderen wil de geestelijke gezondheid stimuleren bij mensen met psychische kwetsbaarheid en het sociaal isolement dat zij daardoor kunnen ervaren, doorbreken. Zo wordt een vrijwilliger (de buddy) in contact gebracht met een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis leuke dingen te doen zoals naar de film gaan, wandelen, samen een koffie drinken… Buddy’s zijn met andere woorden voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld.
Buddywerking Vlaanderen overkoepelt sinds eind 2011 alle regionale buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel. Door het aanbieden van een alledaags, gewoon contact met een buddy wil Buddywerking Vlaanderen de deelnemer terug wat beter doen voelen in de 'gewone' samenleving.

Contro il Bulismo
Project tegen pesten
 
Het project vindt zijn oorsprong bij een bewoner die naar het activiteitencentrum kwam, en in het verleden vaak gepest werd. maar de kracht niet had om er tegenin te gaan. Na het volgen van een weerbaarheidstherapie besloot Delphine om haar ‘groei’ in het activiteitencentrum toe te passen. In het activiteitencentrum werden een aantal sessies georganiseerd rond pesten, pestgedrag en gepest worden. Vrij snel bleek dat de bewoonster niet de enige was die in het verleden te maken had met pestgedrag.

La Bella Vita
Witte Hoeve Sint-Niklaas

Beauty I have always missed, with these eyes before...” Mensen met psychische problemen kunnen hiervan meespreken, van schoonheid die kan verloren gaan. Soms worden ze echt overmand door gevoelens van hopeloosheid. Veelal gaan ze gebukt onder een somber zelfbeeld en komen ze in een negatieve spiraal terecht waarvan zelfverwaarlozing een onderdeel vormt. Juist hieraan wil het project 'La Bella Vita' iets doen. Mensen een duw in de rug geven tijdens hun herstelproces, hen tastbare handvatten bieden om uit hun dal omhoog te klauteren via de ongewone weg van een schoonheidssalon. Wie een tijdje meeloopt in de ggz weet dat dit een moeilijk thema is: cliënten stimuleren om iets aan hun uiterlijk te doen. In 'La Bella Vita' doen we dit zonder veel woorden maar met zalfjes en crèmes, met deugddoende massages en zelfs met energetische gelaatsverzorging.
En waar leidt het toe? De klanten van het salon zien zichzelf niet meer met de ogen van voordien maar met andere ogen. En als ze dit willen kunnen ze zelf aan de slag als schoonheidsspecialiste in spe. Empowerment and recovery in een sfeer van wellness en met de geur van parfum: komt dat zien op de Witte Hoeve in Sint-Niklaas.

Herstelgericht praktijken in een psychosociaal revalidatiecentrum
De Mare, Kortrijk

Binnen rehabilitatiecentrum De Mare werkten wij een aantal herstelgerichte projecten uit. Die stellen we graag voor.

LEF
Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum Limburg

LEF is het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum van Limburg. We zijn recent gestart in de schoot van SPIL, het overlegplatform GGZ van Limburg. Op de Vlaamse hersteldagen willen we LEF kenbaar maken aan de hand van een poster met een stand. We lichten de visie van de groep toe, en de thema's waaraan de groep wil werken: onder andere destigmatisering, aanbevelingen voor het beleid, bewustmaking, herstel,

Samen bouwen aan een muur van herstel
Vereniging AN-BN vzw

Herstel betekent voor iedereen iets anders. Samen gaan we op zoek naar de verscheidenheid aan bouwstenen en bouwen we samen letterlijk een muur van herstel. Ervaringsdeskundigen van AN-BN vzw geven als aanzet een paar fundamenten mee vanuit hun eigen ervaringsverhaal.

Herstel is...
Beschut Wonen Waasland

We presenteren een aantal uitspraken uit het dagelijkse leven in beschut wonen over eigen keuzes maken en controle hebben over eigen leven. De mensen die hieraan meewerken zijn gediagnosticeerd met een psychiatrische stoornis en sommigen ook met een mentale beperking. We vinden het belangrijk dat ook zij hun mening kunnen delen, naast de meer mondige patiënten.
We houden op voorhand infosessies over herstel op hun niveau zodat ook zij mee zijn in de nieuwe zorgtrend.

Poco Loco
Aanloophuis, Gent

Een plaats voor ontmoeting, om een babbel te doen, iets te eten of te drinken, samen dingen te doen, zich creatief te uiten, met respect voor ieders eigenaardigheden. Voor mensen die door omstandigheden het moeilijk hebben om terug aan te knopen in de samenleving.

Kiosk
Kwartiermaken Sleidinge

Kiosk doet al twintig jaar aan buurtwerk doet in de omgeving van het psychiatrisch centrum. We organiseren buurtprojecten en doen dit met personeelsleden, (ex)patiënten en buurtbewoners voor deze mensen. We leggen de nadruk op samenwerken en solidariteit. We hopen dat dit effect heeft op het stigma rond psychiatrie.
We organiseerden een studiedag rond Kwartiermaken, en houden regelmatig contact met Doortje Kal die ons blijft inspireren. We participeren ook aan de werkgroep kwartiermaken van het Vlaams Herstelplatform.

Mamzel Tirelure
Tweedehandswinkel, PC Caritas Merelbeke

De tweedehandswinkel Mamzel Tirelure groeide vanuit een cliëntengroepje van De Getijden (herstelondersteunende dienst binnen PC Caritas). Het winkelhouden doet beroep op verantwoordelijkheid en zelfstandigheid … vb. versieren etalage, sorteren kledij, openhouden winkel.
De winkel biedt cliënten met minder financiële mogelijkheden goedkope artikelen. De opbrengst van de verkoop levert een extra op voor de ganse afdeling. In de toekomst denken we aan het uitbreiden van de tweedehandswinkel naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis.
(enkel op woensdag 17 november)

OPGanG
Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg

OPGanG is een gezamenlijk initiatief van AN-BN, UilenSpiegel, Ups&Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving. Als voortrekkers werken zij samen om met het Vlaams Patiëntenplatform en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp de visie, vorm en inhoud van OPGanG gestalte te geven.
OPGanG heeft tot doel de krachten, kwaliteiten en expertise als ervaringsdeskundigen te bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg.

Familieplatform geestelijke gezondheid
Na ongeveer drie jaar werking heeft het Familieplatform een aantal projecten uitgevoerd en methodieken ontwikkeld die ze wil presenteren.

De Herstelacademie, sterk in samen doen!
Cgg Ahasverus, Grimbergen

De Herstelacademie biedt vorming rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel. Principes van educatie, co-productie en ervaringsgericht leren zijn belangrijk in dit aanbod. Studenten aan de academie ontwikkelen deskundigheid in zelfzorg en bouwen vanuit verworven inzichten aan een nieuwe levenszin. We steunen daarbij op vier belangrijke pijlers die door gebruikers zelf geformuleerd worden:
• Het vinden en onderhouden van hoop
• Het herstel van een positieve identiteit
• Het vinden van zin in het leven
• Het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven.

Ups&Downs
vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving

Vlaams herstelplatform

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid