Creatief werk en posters

Tentoonstellingen
Art against stigma

PsycArt

PsycArt vzw is een nationaal initiatief met als hoofddoel het verbeteren van de maatschappelijke kijk rond mensen met een psychische kwetsbaarheid en dit via het opwaarderen van hun creatieve talenten. We tonen de kunstenaar, niet de patiënt en proberen met hem een mooi netwerk rond hem op te bouwen om dit talent verder te kunnen uitbouwen. Ontmoeting met een breed publiek kan via tentoonstellingen en andere projecten.
ww.psycart.eu

Fototentoonstelling ‘Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld’ - preview
HoGent

De fototentoonstelling maakt deel uit van een onderzoeksproject van de HoGent, Faculteit Mens en Welzijn in samenwerking met de kunst-educatieve organisatie De Veerman. Het project situeert zich binnen de huidige tendensen van vermaatschappelijking met als uitgangspunt: het hebben van een zinvolle plek in de samenleving. Toch zien we dat vermaatschappelijking vaak beperkt blijft tot het fysiek aanwezig zijn in de maatschappij, maar zelden leidt tot inclusief burgerschap of ‘deel uitmaken van’. Aan de hand van een fotografieproject hebben mensen met een psychische kwetsbaarheid hun verhaal in beeld gebracht en stilgestaan bij hun positie in de samenleving en de rol die kwetsbaarheid daarbij speelt. Neem de tijd om te ontdekken hoe kwetsbaarheid vorm krijgt, maak kennis met mensen die vaak een onzichtbaar bestaan leiden in onze samenleving en ontdek de humor, strijdlust en creativiteit die zij in zich dragen.

Cohen wall-project
PC OnzeLieveVrouw, Brugge

Het 'Cohenwall-project' is een kunstproject voor en door psychiatrische patiënten. Het bood patiënten de kans om via kunst iets van zichzelf en hun zoektocht uit te drukken én het bood het ziekenhuis de kans om bij te dragen tot een positievere beeldvorming over psychiatrie.
Op de Hersteldagen stellen we een aantal creatieve werken van patiënten en een afbeelding van de tekening/muurschildering van illustrator Karl Meersman bij de quote 'There is a crack in everything, that's how the light gets in' uit het lied Anthem van Leonard Cohen voor. Deze quote is 'een appèl aan de kunst van het relativeren en straalt een boodschap van hoop en verbondenheid uit. Het weerspiegelt ook een vraag naar respect voor het uniek van elke persoon'. Dit zijn ook zeer belangrijke principes, waarden in het herstelgericht denken en werken. We willen ook het gesprek presenteren dat plaatsvond (n.a.v. de officiële onthulling van de muurschildering en de opening van de expositie) tussen Karl Meersman, Dirk De Wachter en patiënten over kunst en psychiatrie.

Spiegel im Spiegel
PC Sint-Amandus, Beernem

We hebben in het PC Sint-Amandus een tentoonstelling uitgewerkt onder de titel “Spiegel im Spiegel”. Met deze tentoonstelling willen de kunstenaars de psychiatrie een spiegel voorhouden én zélf voorgehouden worden. Daarin zal niet enkel de kwetsbaarheid van de mens vertolkt worden, maar ook de kansen en mogelijkheden die ondanks - of dank zij – die kwetsbaarheid ontstaan. De initiatiefnemers zijn Jan Deconynck (ooit als patiënt opgenomen in ons centrum), Frank Schaffler en Anita Scheepmans. De tentoonstelling “Spiegel im Spiegel” loopt tot en met 12 december 2015.
Parallel aan deze tentoonstelling willen wij een installatie presenteren.
Concreet denken we aan een kleine intieme tentoonstellingsruimte waar aan de hand van een wand met foto’s en teksten de tentoonstelling geëvoceerd wordt, met de klemtoon op de kwetsbare mens die zijn kwetsbaarheid overstijgt.

Posters

Samen werken aan herstel bij Sonar
Sonar


Creatieve poster, gemaakt door cliënten van Sonar.
Voorstelling werking Sonar vanuit het cliëntenperspectief. Wat betekent herstel voor hen. Hoe draagt Sonar daar aan bij. Hoe verloop het "samen werken" aan herstel in de praktijk.