Blauwe kamer

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Workshop

Hoe wordt een psychiatrisch ziekenhuis meer herstelondersteunend?

Emiel Nelissen, psycholoog, PC Broeders Alexianen

 

Binnen de psychiatrische zorg anno 2015 is herstelgericht werken een richtinggevend principe. Toch verloopt het toepassen van herstelondersteunende zorg (hoz) in de dagelijkse praktijk van een PC nog eerder moeizaam, en bestaat er nog heel wat terughoudendheid.

De implementatie van een nieuwe zorgvisie, en de borging hiervan in de dagelijkse werking, is doorgaans een proces van meerdere jaren (een tiental volgens Trimbos-instituut), en dit moet zich afspelen op verschillende niveaus tegelijkertijd (cliënten, medewerkers en organisatie).

In deze workshop toetsen we een aantal richtlijnen vanuit de literatuur aan onze ervaringen binnen het eigen ziekenhuis (PC Broeders Alexianen te Boechout). Ons Verbeterteam HOZ heeft een aantal adviezen geformuleerd aan de directie, en deze zijn volop in uitvoering.

Uiteraard botsen wij op vragen zoals: Hoe krijg je voldoende draagvlak voor hoz? Hoe start je een werking met ervaringsdeskundigen op? Hoe overwin je weerstand en bezwaren? Hoe laat je hoz beter aansluiten bij een behandelcontext?

Bedoeling van deze werkwinkel is inspiratie opdoen en ideeën uitwisselen. We maken voldoende ruimte voor de inbreng van ervaringen vanuit andere psychiatrische centra.

 

14u25 - 15u25 Workshop

Werken rond kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid

Soetkin Claes, projectmedewerker 'Kind van', Familieplatform Geestelijke Gezondheid

 

Tijdens deze workshop worden onderdelen van de werkmap "KOPP zorg(en)" voorgesteld.

Er worden op interactieve manier concrete methodieken die bruikbaar zijn in de hulpverlening aan volwassenen en kinderen en jongeren uitgelicht en gedemonstreerd.