Theaterzaal

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015
09u45 - 10u45  Lezing
Her-stellingen over samen-stellingen
Dirk De Wachterpsychiater-psychotherapeut, diensthoofd systeem- en gezinstherapie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven

Het wezen van ons bestaan is relationeel, wij bestaan in de blik van de Ander.
Een psychiatrische problematiek verstoort deze blik vaak ernstig.
Herstel is herstel van de blik, herstel is een relationeel gegeven, waar zowel ervaringsdeskundigen als familiebetrokkenen kunnen toe bijdragen. Herstel is bovendien ook de verantwoordelijkheid van eenieder van het maatschappelijke weefsel.
Wij bespreken de fundamentele voorwaarden van het samenleven, waarin herstellende krachten meer plaats zouden kunnen krijgen.

11u25 - 12u15 Discussie
De psychiater en herstel: "une liaison dangereuse?"
moderator:
Kirsten Catthoor, psychiater, sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
panelleden:
Jeroen Kleinen, psychiater, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Stephan De Bruyne, psychiater, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

Psychiaters zijn artsen die soms beslissingen nemen die indruisen tegen wat mensen als herstellend ervaren. Zoals bijvoorbeeld het instellen van een gedwongen opname, het verplichten tot innemen van medicatie, het aandringen op een langere ziekenhuisopname. De vraag is dus of psychiaters zich altijd hersteldeskundigen mogen noemen. Toch vinden veel psychiaters dat herstel als het enige leidende principe in de behandeling mag zijn. We gaan graag in discussie met de deelnemers aan deze discussie, en zijn bereid om op elke vraag een antwoord te formuleren. De bedoeling is om met 2 of 3 psychiaters, elk met een eigen micro, de uitdaging tot dialoog aan te gaan.

13u25 - 14u15  Lezing
Recovery - International movement of users and professionals in partnership
Marianne Farkas
, professor, Center for Psychosocial Rehabilitation, Boston University, USA

“Recovery” has become a commonplace word that has many meanings to different people. This presentation will share the most common definitions of “recovery” from around the world, along with the most common set of values shared by these definitions. In addition, an overview will be given of the history of the modern day Recovery movement as it has evolved in the industrialized world and the major lessons we have learned from research done on recovery.
Deze lezing gebeurt in het Engels.

14u35 - 15u25 Discussie
Kwartiermaken
moderator:
Peter Dierinck,
psycholoog, PC Gent-Sleidinge, campus Sleidinge
panelleden:
Nathalie Albert
, ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen, Eigen initiatief
Liesbet Termont, cultuurmedewerker, gemeente Merelbeke
Dorien Dierckx,
beschut wonen De Vliering Boechout
Jan Dendas,
medewerker pvt Hortus, Gent
Sabine Beaussaert,
ervaringsdeskundige

Kwartiermakers willen een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Ze zoeken naar aanknopingsmomenten en plaatsen in de buurt om verbindingen te maken.

15u55 - 16u50  Lezing
'Samen', misschien wel het belangrijkste… , ook als er geen herstel mogelijk lijkt

Ingrid Lammerant, lid van de werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering, gegroeid uit het aanloophuis Poco Loco (Gent). Als ervaringsdeskundige vooral actief rond beeldvorming


Ik vertrek vanuit mijn herstelverhaal, wat voor mij werkte en wat niet. Van daaruit stel ik het tegenwoordige genetische discours in vraag en schuif ik de psychosociale context als evenwaardig naar voren. Ik schuw het themadwang niet, met verschijningsvormen als fixatie en separatie, medicatiedwang en zachte dwang. Kan er humane psychiatrie zijn zolang er dwangmaatregelen gebruikt worden? Dat is de vraag die ik mij stel.
Zelf evolueerde ik van zorgmijder tot iemand met vertrouwen in de hulpverlening. Die lange weg wil ik schetsen. De focus ligt op herstel en samen. Bij het woordje samen is het bij mij in het begin vaak fout gegaan, denk ik nu, maar later in mijn herstelproces werd dat samen steeds belangrijker. Het is eigenlijk hand in hand gegaan met mijn herstel. Steeds meer was er een uitgestoken hand en steeds meer liet ik het toe. Herstellen is zo'n vaag woord, vooral als je nog middenin de problemen zit. Je begrijpt pas wat herstel betekent als je zelf herstellende bent en kunt terugkijken. Daarom is je geschiedenis, je verhaal belangrijk, ook voor anderen.
Samen naar een betere zorg. Ik geloof dat iedere hulpverlener dat wil en de stem van de patiënt moet hiervoor ook gehoord worden. Dit is een evolutie die de zorg enkel maar ten goede kan komen...