Dansstudio

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Discussie

1+1=3: Herstel? Ook voor familie!

Hilde Vanderlinden, Similes / Familieplatform Geestelijke gezondheid

Greet Laureys, Brugwonen / Similes West-Vlaanderen

Marcia Poelman, projectmedewerker Familieplatform Geestelijke gezondheid

 

Veelal wordt familie betrokken in herstelondersteunende zorg in functie van de cliënt. Het is noodzakelijk om ook aandacht te besteden aan zorg voor het eigen herstel van de familie. Eigen regie, management en hoop zijn hierin cruciaal. Doordat familie 'parallel' haar eigen herstel doorkomt, komt dat meestal de cliënt ten goede maar het is ook een apart hersteltraject.

Wat betekent dat nu, herstelgerichte zorg voor familie? Welke rol kunnen hulpverleners en cliënt daar in opnemen?

Formule: trialoogdiscussie als inzet en interactie met de zaal.

 

13u15 - 14u15 Discussie

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Gideon Boie, BAVO/Faculteit Architectuur KU Leuven

 

Een herstelgerichte omgeving begint met het serieus nemen van de patiënt binnen de organisatie van een therapeutische ruimte. De visieontwikkeling voor het ruimtelijk masterplan van PC Caritas in Melle lag in handen van werkgroepen met artsen, directie, personeel én patiënten. Ieder kreeg de mogelijkheid om de ruimtelijke noden en verlangens te formuleren.

Tijdens de Hersteldagen leggen we de ontwerpdossiers op tafel en blikken we vooruit naar de toekomst. Publiek wordt uitgenodigd om mee te denken. Enkele gasten geven een reflectie.

Vraag is hoe we grip krijgen op het ruimtelijk kader van een herstelgerichte omgeving. In de dagelijkse praktijk stoten we op veel obstakels. Bestuurlijke processen en langlopende raamcontracten maken innovatie in zorgarchitectuur quasi onmogelijk. Ook zijn er principiële vragen: is alle ruimte deel zijn van de therapeutische setting? Hoeveel architecturale kwaliteit mag de patiënt genieten? Is de shock van de opname een vereiste voor herstel? Mag de opname gebeuren in een huiselijke omgeving?

 

14u25 - 15u25 Discussie

Inbreng van cliëntenvisie in de zorg


de werkgroep ervaringsinzet en participatie in een psychiatrisch centrum

Marjolein Deceulaer, stafmedewerker, WEP/PC Hiëronymus

 

Sinds een aantal jaren is de WEP - Werkgroep ervaringsinzet en participatie - actief in het Psychiatrisch Centrum Sint Hiëronymus.

 

cliëntenparticipatie binnen een netwerk art. 107 - Adviesgroep Netwerk GGZ Kempen

Erik Van der Eycken, projectmedewerker 107, Netwerk ggz Kempen

 

Wie wil inzetten op de vermaatschappelijking van zorg, dient op zoek te gaan naar een manier om twee essentiële partners te betrekken, de mantelzorgers en de cliënten. Dat was de mening van de partners in het Netwerk ggz Kempen in 2011.

Maar hoe moest dit worden aangepakt en wie kon dit verwezenlijken? En bovenal wat houdt cliëntenparticipatie precies in?

Het zou een interessante oefening blijken voor alle betrokkenen. 


Het Cliëntenbureau

Jochen Van den Steen, procesbegeleider, Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering/Cliëntenbureau, Gent

 

Het Cliëntenbureau is een project van het PAKT in samenwerking met de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering en de provincie Oost-Vlaanderen. Het Cliëntenbureau is een jonge en groeiende organisatie. We zoeken onze plek in bestaande en nieuwe structuren en samenwerkingsverbanden. 


LEF
Mimi Cuyvers, ervaringsdeskundige
LEF is het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum van Limburg. We zijn recent gestart in de schoot van SPIL, het overlegplatform GGZ van Limburg. We zijn o.a. bezig met de volgende thema's: destigmatisering, aanbevelingen aan het ggz-beleid, bewustmaking, herstel,.....  .