Mokabon

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Workshop

Van groepstherapie naar individuele therapie in groep …

Ann Ramon, afdelingshoofd, de Stroom, PC Sint-Amandus, Beernem

 

Vroeger werden mensen de ganse week verwacht in het algemene en voor ieder geldende therapieprogramma. Nu willen we ons therapieprogramma afstemmen op wat mensen zelf willen, wat hun behoeftes en noden zijn, wat ze willen leren, …. en dit op de verschillende levensdomeinen

Deel 1: presentatie over hoe we nu te werk gaan.

Tijdens de trajectbespreking met de verschillende disciplines en patiënten maken we het therapieprogramma van de patiënten samen op. Dit aan de hand van alle therapieën en activiteiten die in ons centrum mogelijk zijn. We maken samen het therapieplan op maat van de individuele patiënt. We vertrekken vanuit een leeg therapieprogramma dat we geleidelijk, volgens wensen en doelen, invullen. Die doen we met kaartjes waarop de verschillende therapieën vermeld staan en een kleur krijgen volgens het levensdomein waar deze therapie effect opheeft.Individuele therapie in groep: de therapie is individueel gekozen maar het is niet mogelijk om elke patiënt een eenopeen begeleiding te geven.Vandaar dat mensen met dezelfde doelen, wensen, noden samenkomen in 1 groep vb. kooktherapie, PMT, module ‘werken rond verslaving’,  …

In deel 2 ontvangen we graag feedback van de deelnemers hoe zij in de praktijk te werk gaan.


13u15 - 14u15 Mededelingen

Herstel met zorg op  maat: de schaamte voorbij

Raphaël Snoeck, ervaringsdeskundige/cliënt in zorgcentrum, De Getijden, Caritas, Melle

 

Na twee depressies werd het duidelijk dat ik psychisch een kwetsbaar persoon was. Triggers zijn/waren verlies, angst, en de laatste jaren veel fysieke pijn. Ik werkte als gezinsbegeleider in een orthopedagogisch centrum voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen. Uiteindelijk kwam ik in een burn-out terecht en recidieve depressie, en moest het werkveld verlaten. Eenzaamheid!

Na een hele zoektocht kwam ik in een residentiële opname terecht. Het lukte daar niet. Ik vond nieuwe hulp in een dag-revalidatiecentrum voor psychische zorg en herstel. Al heel vlug kwam ik daar tot rust, met nodige ondersteuning maar kon  ook blijvend aanknopen/investeren in het herstel van mijn eigen leven thuis. Ik voelde me niet betutteld, maar versterkt. Ik voel de groei op mijn maat, en ik mag mee de regie in handen houden. Wat een ontdekking. Ik ging reeds op een congres voor hulpverleners getuigen met een lezing over mijn destigmatiserend versterkend avontuur, en kreeg zeer voedende respons. Het is een positief verhaal waarmee ik lotgenoten èn hulpverleners een hart onder de riem wil steken.

Wij zijn niet zwak maar best sterk en moedig.

 

Geestig gezelschap

Lieve Hoevenaers, teamverantwoordelijke, vzw IPSO, Gent

 

DAC De Moester, BW Hand in Hand en BW De Wende maken deel uit van het samenwerkingsverband IPSO Gent. Er is een nauwe samenwerking via verschillende werkgroepen. In één van deze werkgroepen zijn we aan de slag met thema’s positieve beeldvorming en destigmatisering. We willen laten proeven van ons project  ‘date – magnetisering’.

Project:

In coproductie buurtbewoners, bewoners/ bezoekers, hulpverleners, familieleden,… organiseren we een feest in de buurt. Centraal binnen deze dag staat een speeddating initiatief. Geen traditionele dates om de liefde te vinden, maar dates om te ontmoeten. Ontmoetingen met een cliënt van de geestelijke gezondheidszorg (cfr. methodiek living library), op een rustige plek. Ontmoetingen met gesprek. Een gesprek dat zal aangehaakt worden aan krachten en interesses, over kwetsbaarheid heen. Men ontmoet als buitenstaander de ‘vreemde andere’. Die andere die ineens veel raakpunten blijkt te hebben met jezelf. De ‘normale’ mens die ook psychisch kwetsbaar blijkt.

 

14u25 - 15u25 Workshop

Herstellen kan je zelf

Joke Vanderhaegen, dr., LUCAS KU Leuven

 

Het boek ‘Herstellen kan je zelf’ toont de kleine en grote successen die mensen met een psychische kwetsbaarheid behalen. Zij geven hier in woord en beeld uitleg over hun eigen herstelproces, wat hen ondersteunt en hen inspireert. Aan de hand van hun getuigenissen komen aanbevelingen naar voren voor een geestelijke gezondheidszorg op maat die inhaakt op hun eigenheid en persoonlijke noden.

Dit boek heeft als doel een nieuw perspectief rond herstel te bieden. In deze workshop worden de deelnemers gestimuleerd om aan de hand van dit boek na te denken over herstel en geschikte communicatiestijlen die herstel kunnen bevorderen.

In het eerste deel vragen we de deelnemers om aan de hand van foto’s uit het boek hun persoonlijke herstelvisie te formuleren.  In een tweede deel zullen we samen nadenken over goede vragen die herstel kunnen stimuleren.  Wat maakt het dat het herstelproces lukt of mislukt? Hoe bouw je stilaan het leven weer op?

Deze workshop richt zich op hulpverleners, betrokkenen, beleidsmakers, patiënten, … kortom op eenieder die vanuit persoonlijk of professioneel perspectief wil meedenken over de geestelijke gezondheidszorg in zijn nieuwe stijl.