Blauwe kamer

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Workshop

Position switch: van patiënt naar beleid, van behandelaar naar collega

Leen Romme, trajectcoördinator algemene psychiatrie, Alexianen Zorggroep Tienen

 

Wat als we een ervaringsdeskundige in dienst nemen? Over die vraag boog de werkgroep ervaringsdeskundigheid bij Alexianen Zorggroep Tienen zich twee jaar geleden. Hoe pakken we dat aan? Wie wordt die ervaringsdeskundige, wat verwachten we, welke taken kan hij/zij opnemen?

Na het uitwerken van een visie, functieprofiel en vacature, konden de sollicitaties beginnen. Gezien de huidige tendens van vermaatschappelijking van zorg, zou de ervaringsdeskundige ingezet worden voor zowel het Psychiatrisch Ziekenhuis als voor Hestia Beschut Wonen en het Mobiel Team. Eens de keuze gemaakt was, werd er een kick off gepland als signaal voor de hele organisatie dat herstel en ervaringsdeskundigheid een vaste waarde zouden worden.

Al snel werd duidelijk dat er een position switch gebeurd was. Van patiënt naar beleid, van behandelaar naar collega. Het werd een hele ervaring, niet alleen voor de ervaringsdeskundige. Deze ervaringen willen we graag met u delen via een presentatie met aansluitend interactie met het publiek.

 

14u25 - 15u25 Workshop

De HerstelAcademie, sterk in samen doen!

Toon DerisonHerstelacademie Halle Vilvoorde, Mentalis

Pascal BalduzziHerstelacademie Halle Vilvoorde

 

De HerstelAcademie biedt vorming rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel. Principes van educatie, co-productie en ervaringsgericht leren zijn belangrijk in dit aanbod. Studenten aan de academie ontwikkelen deskundigheid in zelfzorg en bouwen vanuit verworven inzichten aan een nieuwe levenszin. We steunen daarbij op vier belangrijke pijlers die door gebruikers zelf geformuleerd worden:

  • Het vinden en onderhouden van hoop
  • Het herstel van een positieve identiteit
  • Het vinden van zin in het leven
  • Het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven

De HerstelAcademie gaat uit van een brede openheid voor al wie interesse heeft. De cursussen staan open voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen uit hun omgeving (familieleden, naastbetrokkenen). Ook medewerkers van de ggz-organisaties of belendende organisaties kunnen de cursussen bijwonen.

Op de workshop krijg je informatie over de werkgroep HerstelAcademie die door Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en het competentieplatform MENTALIS werd opgestart. Deze werkgroep staat open voor al wie in zijn regio aan de slag wil met een Herstelacademie.

De HerstelAcademie is een initiatief van CGG Ahasverus te Halle-Vilvoorde. Met de workshop krijg je zicht op wat een herstelacademie precies is en geven we een korte introductie van de basismodule ‘Herstel en Jezelf’.